ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කල හැකි හිත්

ඈ කඳුළු සලන’යුරු කවුළුවෙන් බලාපන්
ඉකි ගගහ අඬන ඇගෙ දුක මදක් නිවාපන්
උඹ දුන්න දුක් කන්ද තුනී කර දමාපන්
දෙකම්මුල් පිහලන්ට මද නලක් එවාපන්

එක අත්තෙ පිපුණ මල් පවා එක වගෙ වෙයිද
එකම විදිහට පිපුණ ගස් දෙකක මල් කොයිද
හඳට පිබිදෙන මලක් ඉරට අවනත වෙයිද
ඔහොම තැලුවම හිතක් උඹට පෙම ඵල දෙයිද

තලපු යකඩය ගිණි තබා නුඹ පෙව්ව මුවහත ඇත හොඳින්
කඳුළු ගුලි මිස කෑ තෙවේලට ගත්තු දේවල් නැහැ නුඹෙන්
රේල්ලුවකට හිස තියන්නට තරම් නෑ බොළඳව පෙමින්
දොරැර දැමුවා ඉගිළ යන්නට නුඹෙ සුවඳ මුලු හදවතින්

#සුහාරා

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s