සිකුරු කුමාරී

මුහුද අගිස්සෙන් නැගෙනා අයුරු පෙනෙන්නේ
සඳට දෙවැනි මනමාළිය නුබට වඩින්නේ
ගිම් නිවන්න නැවතුණු හඳ මඬල නොඑන්නේ
අන්න එදාටයි ඈ වැඩියෙන් බබලන්නේ

හමු වූ හැටි සසර පුරා තව මතකයි මට
නුඹේ අවට ඝණඳුර වෙත කවුරුත් නාවට
ඉරේ සෙනෙහෙ හිමි උනාට පමණක් හඳකට
මං දීගෙක ගියේම නෑ ආවද මතකෙට

තට්ට තනිය කලු වතුරේ සෝදා හැරියට
නුඹේ දිස්ණෙ තව වටිනව හඳ නැති අහසට
හෙට පායන ඉර නාවට උඹව බලන්නට
මං ඉන්නව නැගෙන තුරා ආයෙත් අහසට

#සුහාරා

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s