අනාථ අප්පච්චි

වේදනා ගල්වාවි නුඹ යනෙන විට හිතට
අතරමං කර ගිහින් ඇයි එන්නෙ විටින් විට
වලාකුළු හැංගිලා සඳ අහසෙ පෑව්වට
නෑ එලිය වැටෙන්නේ මගේ ආදර පැලට

වෙලෙන්නට තිබුණු අත ඇයිද සිහිතල වෙලා
ළඟ ඉඳන් කියවාපු දෙතොල් අද ගොළු වෙලා
උණුසුමින් කලඹාපු ළයම දරදඬු වෙලා
ඇයිද නොබලන්නෙ මා දිහා නෙත් අරවලා

මතකයිද හිනැහුණා එදා අතිනත් අරන්
වෙන් වෙන්නෙ නෑ මියෙනතුරු ශපථ වූ මුවින්
වදනකුදු නොදොඩන්නෙ කිමද මා හා පෙමින්
අමතකම කෙරුවාද මගෙ තුරුල නුඹ ඉදින්

අවසානයට මගේ ජීවිතය හරවලා
ආත්මය පිහිනාවි අදින් උඩු ගං බලා
කිරි බිළින්දෙක් මගේ අතේ තනි කරවලා
වියන යට සැතපි නුඹ පොරොන්දුව කඩ කලා

#සුහාරා

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s