එනවනං දෙනවා

doggy

පාර අයිනේ කසල කන්දක
ඉඳුල් තෝරන ඇස් දෙක
ළඟට යන හැම වරෙක
බියෙන් සැළුනා මා දැක

සැප දී හදන්නට
කඩෙන් ගෙනෙනා එකෙකුට
හීන දැක දැක හිටි මට
පපුව පැළුණා බැල්මට

පසුම්බිය ඇරුණා
දෙකකුල් නැවතුණා
කඩේකට හැරුණා
බත් මුලක් ළඟ ඇස් නැවතුණා

ජාතිය කුමක් වුව
සෙනෙහස මටයි පළමුව
මා හිත කියවමින
දුරුවල නකුට නොඉවසිල්ලෙන

කාබී අහවරේ
සීතල හොම්බෙ කරදරේ
දැනුණා ආදරේ
තිරිසනෙක් ඇත මිනිස් ආරේ

හෙටත් මම එනවා
උඹ ඉඳීයි හිතනවා
ගෙයිත් ඉඩ තියනවා
එනවනං ආදරේ දෙනවා

#සුහාරා

Advertisements

One Comment Add yours

  1. Sithmini says:

    I didnt know you have a wordpress.. count me in as a regular visitor ❤️👍🏽

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s